Toch geen verplaatsing voor naaktstrand Groede

Wordt lid
Buitendouche op Naaktstrand Groede bij Breskens, Zeeland

23-05-2024: Dankzij een lobby van NFN Open & Bloot, strandpaviljoen Van Houten en bungalowpark Molecaten Park Waterdunen gaat de beoogde verplaatsing van naaktstrand Groede tóch niet door. De situatie blijft daar zoals het altijd al was. De verrassende wending kwam vlak voordat de gemeente Sluis over de verplaatsing zou stemmen.

Oorspronkelijk wilde de gemeente Sluis het naaktstrand verplaatsen tot aan de noordkant van de kust, met een natuurlijke begrenzing bij ’t Killetje. Dit noordelijke stukje is textielstrand. Zo stond het ook in de strandnota waar de gemeenteraad op 16 mei over zou stemmen.

Deze verplaatsing was alleen niet in het belang van NFN, het strandpaviljoen en het bungalowpark. Deze drie partijen pleitten bij de gemeente  voor behoud van het naaktstrand op de huidige locatie. De gemeenteraad ging hiermee akkoord en keurde daarna de nieuwe strandnota goed, zónder verplaatsing van het naaktstrand.

Dit ook tot tevredenheid van de overlegpartners van NFN in dit hele proces: een groep betrokken naaktstrandbezoekers en naturistencamping Het Zwarte Gat.

Verschillende belangen

Het gebeurt niet vaak dat commerciële partijen en belangenbehartiger NFN de handen ineenslaan ten gunste van een naaktstrand. Maar zij hadden wel allemaal belang bij behoud van de huidige situatie, waarbij nog een stukje textielstrand is ten noorden van het naaktstrand.

Strandpaviljoen Van Houten wil in de toekomst zijn doelgroep vergroten en naast een blootpubliek ook geklede strandgangers bedienen. Molencaten Park Waterdunen wil dat zijn gasten direct vanuit hun huisje het textielstrand op kunnen gaan. En naaktrecreanten willen de zekerheid dat de oppervlakte van het naaktstrand behouden blijft en hun strand niet kleiner wordt.

Verplaatsing zou verkleining betekenen

Dat zou namelijk wel het geval zijn bij de nieuwe locatie.  Bij vloed loopt namelijk een groot deel van dit stukje strand onder water. Tel hier bij op de zandafkalving van het strand door de zeestroming en vergroting van de duinen door stuifzand en er werd dus terecht gevreeds voor verkleining van het strandoppervlak.

Dat de gemeente Sluis NFN een handreiking deed door het naaktstrand in de ontwerpfase van de strandnota al te vergroten, nam deze angst niet weg. En verkleining van dit strand is ongewenst, omdat dit nu eenmaal zo druk wordt bezocht. Goed nieuws dus dat deze plannen nu definitief van de baan zijn.

Best haalbare alternatief

NFN pleitte er eerder voor om het huidige naaktstrand te vergroten door het noordelijke stukje er aan toe te voegen. Maar omdat bleek dat ook het strandpaviljoen én het bungalowpark hier aanspraak op wilden maken, schatte NFN in dat de politiek deze vergroting niet zou goedkeuren. Behoud van het huidige naaktstrand werd dan ook het best haalbare alternatief.

Een klein deel van de blote strandbezoekers wijkt nu uit naar de noordkant bij ’t Killetje, als zij het naaktstrand te druk vinden. Zolang de omstandigheden zodanig zijn dat dit strand juridisch geschikt is voor naaktrecreatie, kan dat ook in de nieuwe situatie nog.