Ontwerpbesluit naaktstrand Maasvlakte 2 ter inzage

Wordt lid
Naaktstrand Maasvlakte

We hebben al enkele malen bericht over het windpark dat energieleverancier Eneco in opdracht van Rijkswaterstaat gaat aanleggen op de Maasvlakte 2 bij Rotterdam. De windmolens worden geplaatst op het strand in de vloedlijn, omdat ze hier de meeste wind te vangen. De eerste turbine staat gepland op een kleine tweehonderd meter van het naaktstrand. Hoewel de toekomst van het (mede door NFN Open & Bloot opgerichte) naaktstrand niet ter discussie staat, verwachten wij dat de strandbeleving op dit nu nog stille strand zal veranderen door het geluid van de turbines.

Bezwaar indienen
Hoewel NFN zeker het idee van groene stroom onderschrijft, denken we uiteraard ook aan jullie. Daarom dienden we in een vroeg stadium een bezwaarschrift in bij de gemeente Rotterdam. Wettelijk worden echter alleen bezwaren betreffende bebouwing binnen een straal van 5 km behandeld. Recreanten zijn dus niet “beschermd”. Inmiddels liggen de vergunningaanvragen en de milieueffectrapportage (MER) ter inzage en kunnen belanghebbenden bezwaren indienen tot 11 december. NFN zal dit opnieuw gaan doen. Zelf kan je dat ook doen, open hiervoor het bericht van Eneco. Uiteraard kun je ook contact met ons opnemen via het mailadres strand@nfn.nl.

Open hier de informatie van Eneco  (opent in pdf)

Eneco
Als belangenorganisatie is NFN is ook één van de gesprekspartners van Eneco. Eneco heeft al laten weten dat de zuidelijkste turbines (het dichtst bij het naaktstrand) waarschijnlijk aerodynamische bladen krijgen die minder geluid maken. Ook is de verwachting dat vanwege de stand van de zon er op het strand gelukkig weinig of geen slagschaduw zal zijn. 

Populair
Omdat vanwege de groeiende populariteit van het strand steeds meer textielrecreanten naar het naaktstrand uitwijken, proberen we het naaktstrand (ondanks de turbines) te vergroten. We zijn hierover in gesprek met de gemeente Rotterdam.