Nieuw naaktstrandje erbij in provincie Noord-Holland!

Wordt lid
De Strook naaktstrand Loosdrechtse Plassen welkomstbord

16-02-2024: De provincie Noord-Holland is binnenkort een openbaar naaktstrand rijker. Dit dankzij een samenwerking tussen HollandMenCamp en NFN Open & Bloot, die er toe leidde dat de gemeenteraad Wijdemeren vóór aanwijzing van een nieuw in te richten naaktstrandje bij de Loosdrechtse Plassen stemde.  

Omdat er in de regio zo weinig naaktstranden waren, verzocht HollandMenCamp (clothing optional mannencamping) samen met NFN de gemeente Wijdemeren een naaktstrand aan te wijzen aan De Strook.

Het gaat hier om het meest oostelijke kant van het bestaande strand De Strook en betreft het rustigste gedeelte van wat tot voorheen volledig een textielstrand was. Op het textielgedeelte zijn de voorzieningen waar ook naaktrecreanten gebruik van kunnen maken. Uiteraard wel gekleed. Het is de bedoeling dat het strandje in het seizoen 2024 voor naaktrecreanten is ingericht.

(tekst gaat verder onder de foto’s (fotobron: HollandMenCamp)

De Strook naaktstrand Loosdrechtse Plassen van boven
De Strook naaktstrand Loosdrechtse Plassen uitzicht

Meerwaarde van naaktstrand

Het College stond hier aanvankelijk negatief tegenover, vanwege zogenaamde overlast bij het gratis strandje aan de Maarsseveense Plassen. De camping en NFN relativeerden dit echter en wisten zodoende de gemeenteraad toch te overtuigen van de toeristische meerwaarde voor de gemeente.

In brieven naar de gemeenteraad weerlegden de camping en NFN de bezwaren van het College en benadrukten nog eens de meerwaarde van een naaktstrand voor een gemeente als Wijdemeren, dat zich in grote mate richt op toeristen en recreanten. NFN benadrukte verder onder andere dat, door de ligging en inrichting van het beoogde naaktstrandje, het strand bij voorbaat ongeschikt is voor seksuele handelingen.

Gevolg: op 15 februari jongstleden stemde de gemeenteraad vóór aanwijzing van een naaktstrandje. De gemeente nam ook de suggestie van NFN over om een proefperiode van twee jaar in te stellen en betrekt NFN ook bij de inrichting van de plek.

Nog niet open

Gemeentestranden zijn schaars in de gemeente Wijdemeren. Toen de gemeenteraad positief besloot over het naaktstrand,  verzochten de raadsleden tegelijkertijd het College van Burgemeester en Wethouders om op zoek te gaan naar méér strandmogelijkheden binnen de gemeentegrenzen.

Het nieuw in te richten strand is nu nog niet open. Een exacte openingsdatum communiceren we zodra we daar meer over weten.