Naaktstrand Neeltje Jans niet groter

Naaktstrand Neeltje Jans

Bij belangenbehartiging hoort ook dat je soms niet je zin krijgt: in oktober vroeg NFN Open & Bloot de gemeente Veere om het Zeeuwse naaktstrand Neeltje Jans te vergroten. Helaas voor ons en ondanks de goede samenwerking tussen vaste bezoekers en gemeente in het voortraject, meldde de burgemeester in november hier niets voor te voelen.

Het naaktstrand Neeltje Jans is (mede door lobby van NFN) in 2007 officieel aangewezen door de gemeenteraad van Veere. Sindsdien is het strand in oppervlakte verkleind. Dit door verbreding van de duinreep enerzijds en strandafkalving aan de vloedlijn anderzijds. Met als gevolg dat naaktrecreanten nu al soms buiten de bebording liggen, om de drukte of wandelaars aan de vloedlijn uit de weg te gaan. Een vergroting van het strand zou volgens NFN een goede oplossing zijn. Bovendien gaat het om een strandzone die nu nauwelijks wordt gebruikt.

Dat het college van B&W een uitbreiding niet zitten heeft helaas niets te maken met naaktrecreanten en meer met de sekszoekers in de duinen. De gemeente vreest dat uitbreiding van het naaktstrand ook leidt tot een toename van seksactiviteiten in het duingebied. Om die reden had handhaving ook een negatief advies uitgebracht op ons voorstel. Bovendien zijn de duinen beschermd natuurgebied en vreest het college voor aantasting hiervan.

Door gemeenteraden aangewezen naaktstranden worden vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). En in Veere worden wijzigingen hierin in november vastgesteld. Het heeft dus geen zin om tegen het besluit van het college in te gaan.

We blijven uiteraard wel de ontwikkelingen rond dit strand volgen. Bezoekers die menen dat het strand te klein is, moeten ons dit vooral melden via strand@nfn.nl.