Gemeente Rotterdam: “Geen plannen voor opheffen naaktstrand Hoek van Holland”

Wordt lid
Mooie golven in de zee bij naaktstrand Hoek van Holland

Begin december berichtte de gemeente Rotterdam NFN Open & Bloot dat er geen plannen zijn om het naaktstrand van Hoek van Holland op te heffen. Ook zeiden ze dat er misschien horeca op het naaktstrand komt. Half oktober las NFN hier al over in de media. Het duurde dus even voordat de gemeente de berichtgeving naar NFN bevestigde. Maar: goed nieuws dus voor alle bezoekers van dit mooie naaktstrand!

Oproep aan bezoekers

In maart werd duidelijk dat er ideeën waren om meer mensen naar dit rustige strandgedeelte te trekken, waardoor de toekomst van het naaktstrand onzeker werd. NFN riep hierop naaktstrandbezoekers op zich te melden bij NFN als zij wilden dat naaktrecreatie hier behouden bleef. Ook vroegen wij hen aan te geven waarom zij het naaktstrand wel of niet waardeerden. Dit leverde maar liefst 125 uitsluitend positieve en vaak uitgebreide reacties op.

Bezoekers aan het woord

De meeste bezoekers prezen de ruimte en de rust op dit strandgedeelte. Net als de goede bereikbaarheid met auto, fiets en het ov. En deze laatste wordt straks nog beter als het metrostation Hoek van Holland Strand gereed is. Het gebrek aan horeca werd door de meesten als een welkome aanvulling ervaren. Veel bezoekers gaven aan het strand ook te bezoeken omdat er simpelweg geen alternatief in de omgeving is.

Een mooi resultaat

NFN deelde de resultaten van de mails met de gebiedscommissie Hoek van Holland, die burgemeester en wethouders adviseert over de toekomstplannen. En zo werd de conclusie de dat een naaktstrand uitstekend samen kan met het streven meer bezoekers te trekken.

Een mooi resultaat van samenwerking tussen bezoekers, gemeente en NFN. Het naaktstrand blijft en misschien komt er horeca. Dat laatste moet overigens in januari nog door de gemeente worden goedgekeurd. Het is nog niet duidelijk of en hoe hier aanvulling aan wordt gegeven. NFN heeft hierbij wel hulp aangeboden om het aanbod van horeca zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van naaktstrandbezoekers.