Bouw nieuw informatiecentrum bij naaktstrand Maasvlakte 2 start binnenkort

Wordt lid
Bouw nieuw informatiecentrum bij naaktstrand Maasvlakte 2 start binnenkort

24-04-23: In het voorjaar van 2023 start op Maasvlakte 2 (gemeente Rotterdam) de bouw van het nieuwe Havenervaringscentrum (HEC), dat het huidige Futureland moet vervangen. Wat is de impact daarvan op het naaktstrandgedeelte? NFN Open & Bloot houdt een vinger aan de pols.

Maasvlakte 2 is primair een haven- en industriegebied en daardoor voortdurend in beweging. Dat heeft soms ook gevolgen voor de hele omgeving. Zo was het naaktstrand in 2022 gedeeltelijk gesloten, vanwege de aanleg van het windmolenpark door Eneco.

Het strand is inmiddels weer open, maar een nieuwe verandering dient zich alweer aan. Het nieuwe Havenervaringscentrum komt op een landtong aan de noordkant langs het naaktstrand te staan, en in het najaar van 2024 worden geopend.

Consequenties voor naaktstrand

Of er op termijn consequenties zijn voor het naaktstrand is nu nog lastig in te schatten. Het gebouw komt tenslotte niet direct op het strand te staan. NFN Open & Bloot heeft hierover al enige tijd contact met de opdrachtgever, het Havenbedrijf Rotterdam.

En met succes: dankzij deze gesprekken ziet het Havenbedrijf inmiddels af van de verrekijkers die oorspronkelijk op de bovenste etage van het HEC geplaatst zouden worden Zodat de privacy van blote strandgangers niet in het gedrang komt. NFN blijft het project tijdens en na de bouw volgen. Zoals het er nu naar uitziet, blijft het recreatiestrand gewoon open tijdens de bouw.

Naaktstrand uitgebreid

Nog wel een lichtpuntje: vanwege de drukte op het naaktstrand (ook door textielrecreanten) heeft de gemeente Rotterdam op advies van NFN in 2021  het naaktstrandgedeelte verlengd met 500 meter. Het naaktstrand begint ten noorden(westen) van de noordelijkste strandopgang bij P1 en loopt 1 kilometerdoor.