Rechter hoort NFN Open & Bloot in zaak tegen Zeewolde

Wordt lid

Toen de gemeenteraad in december 2020 besloot om naaktrecreatie te verbieden in de hele gemeente behalve op het Laakse Strand, ging NFN in beroep tegen deze beslissing. NFN is van mening dat de gemeenteraad met dit besluit buiten haar boekje trad, omdat gemeenteraden volgens artikel 430a WvS het recht hebben om plekken aan te wijzen die geschikt zijn voor naaktrecreatie en dus geen plekken mogen aanwijzen die zij ongeschikt vindt voor naaktrecreatie.
NFN diende hierop een bezwaar in bij de geschillencommissie van de gemeente. Deze oordeelde dat het bezwaar van NFN niet gegrond was: volgens de gemeente was er sprake van een politieke beslissing en staat het naaktrecreanten die bijv. binnen de gemeentegrenzen bloot in een bos wandelen vrij om bij de rechter om een eventuele bekeuring bij de rechter aan te vechten.
NFN ging niet akkoord met deze uitspraak van de geschillencommissie en liet de zaak voor de bestuursrechter komen. Deze zaak diende vandaag. We informeren je zodra de bestuursrechter uitspraak heeft gedaan. Dat kan zes weken duren.