Masterplan Bussloo van de baan

Wordt lid
Recreatiegebied Bussloo telt zes stranden. Naaktstrand Bussloo ligt in het zuiden van het recreatiegebied

Op 15 december maakte de gemeente Voorst bekend niet verder te gaan met het Masterplan. Hierin stonden plannen om het recreatiegebied Bussloo aantrekkelijker te maken voor een groter publiek. Het naaktstrand Bussloo kwam volgens deze plannen te liggen in een rustzone, samen met Thermen Bussloo. Er waren ideeën om in dit gebied kleinschalige verblijfsrecreatie (bijv. een natuurcamping en een zorghotel) in te richten en andere, voor rustzoekers interessante, voorzieningen te realiseren. Een minder goed idee was om voor fietsers en wandelaars een ‘rondje rond te plas’ te maken, waarbij het (fiets)pad het naaktstrand zou doorkruisen en opdelen.

Ophef

Dit idee leidde deze zomer tot veel ophef onder de naaktstrandbezoekers. Zij spraken tijdens de vergadering van de gemeenteraad of uitten hun zorgen aan de raad, net als NFN Open & Bloot, via de mail. Ondertussen was NFN, samen met de bezoekersgroep Stichting Behoud Naturistenterrein (i.o.), nog in gesprek met de gemeente. In oktober legden wij de gemeente tijdens een constructief gesprek nog eens uit waarom een rondje Bussloo over het naaktstrand voor ons onacceptabel was. We hadden de indruk dat de gemeente onze bezwaren begreep en ter harte nam.

Meer problemen

Maar er waren meer (en grotere) problemen. Onder druk van milieuorganisaties trok de gemeente de eerder afgegeven vergunning voor een glamping in de relaxzone (tijdelijk) in. Daarnaast realiseerden bewoners dat meer mensen naar het recreatiegebied nog meer verkeer in de gemeente zou opleveren. En hier kwamen lokale politieke partijen tegen in het geweer.

Door dit alles kalfde het (politieke) draagvlak voor de plannen af. Uiteindelijk heeft de gemeente de stekker uit het plan getrokken.

Toekomst

De gemeente gaat nu kijken of en hoe recreatie binnen de gemeente in de toekomst een boost moet krijgen. De gemeente heeft NFN bedankt voor de inbreng en betrokkenheid. Dat er dingen in het recreatiegebied gaan veranderen, ligt voor de hand. We blijven er alert op dat het naaktstrand hiervan profiteert en geen nadeel ondervindt!