Inkrimping naaktstrand Bussloo

Ruimte en rust bij naaktstrand Bussloo te vinden via blootkompas nfn

Vervolg ontwikkelingen Naaktstrand Bussloo
7 juli 2020 – De gemeenteraad van Voorst stemde gisteren bijna unaniem in met de uitbreidingsplannen van Thermen Bussloo. Als gevolg hiervan zal naaktstrand Bussloo inkrimpen met 0,75 ha (minder dan 10 procent van het oppervlak). De wethouder gaf aan, zoals wij gisteren al berichtten, dat NFN Open & Bloot samen met een afvaardiging van vaste bezoekers in gesprek zal gaan met gebiedsbeheerder Leisurelands. Dit om de kwaliteit van het toekomstige terrein zo goed mogelijk te houden. 

NFN werkt op meerdere naaktstranden in Nederland samen met vaste bezoekers en strandbeheerders en dit is een constructie die goed werkt. Belangenbehartiging betekent ook dat je soms niet voor het optimale, maar voor het best haalbare resultaat moet gaan. Het is de bedoeling dat NFN en Leisurelands dit najaar met bezoekers die lid zijn van NFN Open & Bloot in gesprek gaan.

Update Naaktstrand Bussloo
6 juli 2020 – Wij vinden de situatie rondom het naaktstrand in Bussloo enorm vervelend en we begrijpen de frustraties van de bezoekers. Leisurelands heeft ons verteld dat het gaat om een inkrimping van 0,75 hectare (= minder dan 10%) van het naaktstrand, dit is bovendien ook het stuk waar weinig naaktrecreatie plaatsvindt, maar naar wat we hebben begrepen ook wordt gebruikt voor andere doeleinden. Onze contactpersoon bij Leisurelands heeft nogmaals gemeten (d.d. 6/7/2020) en de 0,75 hectare nogmaals aan ons bevestigd. We hebben met Leisurelands al jaren een prettige samenwerking. In het verleden heeft NFN Open & Bloot een aantal malen via social media een oproep gedaan om in contact te komen met vaste bezoekers om samen belangen te behartigen. Hierop kwamen geen reacties en ook op het openbare bestemmingsplan dat 6 weken ter inzage lag zijn geen zienswijzen of officiële bezwaren ingediend. Samen met Leisurelands en de vaste bezoekers die lid zijn van NFN Open & Bloot blijven wij werken aan de kwaliteit van het naaktstrand in Bussloo. Binnenkort volgt hiervoor een oproep.

Naaktstrand Bussloo
30 juni 2020 – 
Het naaktstrand van Bussloo wordt binnenkort ingekort. Van opheffing (zoals in andere berichtgeving wordt beweerd) is geen sprake. Volgens onze laatste informatie (van 29 juni 2020) wordt minder dan 10% van de huidige oppervlakte gebruikt als uitbreiding van het naastgelegen Thermen Bussloo. Gebiedsbeheerder Leisurelands heeft deze plannen al enkele jaren geleden met NFN Open & Bloot gedeeld. Een bezoek aan Thermen Bussloo is ook een vorm van naaktrecreatie en er is dus ook een groep die profiteert van de uitbreiding van dit wellnesscomplex. Met deze inkorting van het strand kunnen wij dan ook leven. Mede door commercialisering van beheerders als Leisurelands blijft gratis bezoek aan kwalitatief goede (naakt)stranden zoals Bussloo gewaarborgd. Als het gebied heringericht wordt, blijft Leisurelands NFN Open & Bloot betrekken.